خانه » HGT18K

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال 0.34 تا 0.5 آمپر هیوندای مدل HGT18K

تماس بگیرید
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 0.5 _ 0.34

بیمتال 0.6 تا 0.9 آمپر هیوندای مدل HGT18K

تماس بگیرید
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 0.9 _ 0.6

بیمتال 0.8 تا 1.2 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 1.2 _ 0.8

بیمتال 1.1 تا 1.6 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 1.6 _ 1.1

بیمتال 1.5 تا 2.1 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 2.1 _ 1.5

بیمتال 12 تا 18 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 18 _ 12

بیمتال 2 تا 3 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 3 _ 2

بیمتال 2.8 تا 4.2 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 4.2 _ 2.8

بیمتال 3 تا 5 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 5 _ 3

بیمتال 4 تا 6 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 6 _ 4

بیمتال 5.6 تا 8 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 8 _ 5.6

بیمتال 6 تا 9 آمپر هیوندای مدل HGT18K

8,698,500 ریال
 • برند : هیوندای
 • مدل : HGT18K
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A
 • تنظیم جریان : 9 _ 6