خانه » لیست قیمت روکش حرارتی مصرف عمومی

نمایش 1–12 از 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

روکش حرارتی رنگی قطر 1 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 1 میلی متر
 • متراژ در رول : 400 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 1.5 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 1.5 میلی متر
 • متراژ در رول : 400 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 10 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 10 میلی متر
 • متراژ در رول : 100 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 100 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 120 میلی متر
 • متراژ در رول : 25 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 12 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 12 میلی متر
 • متراژ در رول : 100 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 120 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 120 میلی متر
 • متراژ در رول : 25 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 14 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 14 میلی متر
 • متراژ در رول : 100 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 150 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 150 میلی متر
 • متراژ در رول : 25 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 16 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 16 میلی متر
 • متراژ در رول : 100 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 18 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 18 میلی متر
 • متراژ در رول : 100 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 180 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 180 میلی متر
 • متراژ در رول : 25 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد

روکش حرارتی رنگی قطر 2 میلی متر | برند WOER

تماس بگیرید
 • قطر : 2 میلی متر
 • متراژ در رول : 400 متر
 • ضریب جمع شوندگی : 2:1 (50% جمع شوندگی در محور عرضی)
 • درجه حرارت کاری : 45 – درجه تا 125 + درجه سانتی گراد
 • رنگ : قرمز - آبی - زرد