خانه » خرید حضوری و آنلاین کلید حرارتی

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید حرارتی 0.1 تا 0.16 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 0.16 _ 0.1
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 0.16 تا 0.25 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 0.25 _ 0.16
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 0.16 تا 0.4 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 0.25 _ 0.4
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 0.4 تا 0.63 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 0.4 _ 0.63
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 0.63 تا 1 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 0.63 _ 1
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 1.6 _ 1
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 2.5 _ 1.6
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 18 _ 13
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 23 _ 17
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 4 _ 2.5
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر هیوندای – 32K

10,736,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 25 _ 20
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC
 

کلید حرارتی 24 تا 32 آمپر هیوندای – 32K

10,750,000 ریال
 • برند : هیوندای
 • تنظیم جریان : 32 _ 24
 • قدرت قطع : 100 کیلو آمپر
 • ولتاژ کاری : 690VAC