خانه » انواع کلید مینیاتوری هیوندای

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید مینیاتوری تک فاز 2 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 2 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری تک فاز 20 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 20 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری تک فاز 25 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 25 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری تک فاز 40 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 40 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری تک فاز 50 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 50 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری تک فاز 63 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 1
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 63 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 16 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 2 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 20 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 32 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 40 آمپر
 • تیپ : B - C

کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر | تیپ B,C | هیوندای

 • برند : هیوندای
 • تعداد پل : 2
 • قدرت قطع : 6 کیلو آمپر
 • جریان : 63 آمپر
 • تیپ : B - C