نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنتاکتور 100 آمپر هیوندای مدل HGC100 | بوبین 220V AC

51,534,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 100 آمپر
 • توان: 55 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 115 آمپر هیوندای مدل HGC115 | بوبین 220V AC

56,130,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 115 آمپر
 • توان: 60 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 12 آمپر هیوندای مدل HGC12 | بوبین 220V AC

6,050,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 12 آمپر
 • توان: 5.5 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی:یک کنتاکت باز

کنتاکتور 130 آمپر هیوندای مدل HGC130 | بوبین 220V AC

63,590,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 130 آمپر
 • توان: 65 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 150 آمپر هیوندای مدل HGC150 | بوبین 220V AC

73,305,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 150 آمپر
 • توان: 75 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 18 آمپر هیوندای مدل HGC18 | بوبین 220V AC

7,780,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 18 آمپر
 • توان: 7.5 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی:یک کنتاکت باز

کنتاکتور 185 آمپر هیوندای مدل HGC185 | بوبین 220V AC

108,460,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 185 آمپر
 • توان: 90 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 22 آمپر هیوندای مدل HGC22 | بوبین 220V AC

9,212,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 22 آمپر
 • توان: 11 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی:یک کنتاکت باز

کنتاکتور 225 آمپر هیوندای مدل HGC225 | بوبین 220V AC

122,300,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 225 آمپر
 • توان: 132 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 265 آمپر هیوندای مدل HGC265 | بوبین 220V AC

138,000,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 265 آمپر
 • توان: 147 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 300 آمپر هیوندای مدل HGC300 | بوبین 220V AC

157,400,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 300 آمپر
 • توان: 160 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته

کنتاکتور 32 آمپر هیوندای مدل HGC32 | بوبین 220V AC

13,360,000 ریال
 • شرکت سازنده: HYUNDAI
 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • جریان: 32 آمپر
 • توان: 15 کیلو وات
 • ولتاژ کاری بوبین: 220vAC
 • تیپ: AC3
 • تعداد پل: 3
 • تعداد کنتاکت کمکی: دو کنتاکت باز و بسته