نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 400 آمپر قابل تنظیم HYUNDAI

178,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 400 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 50 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 400 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 630 آمپر قابل تنظیم HYUNDAI

210,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 630 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 50 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 630 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 100 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 100 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 100 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 125 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

54,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 125 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 125 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 16 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 16 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 16 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 160 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

54,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 160 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 160 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 20 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 20 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 20 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 200 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

54,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 200 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 200 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 25 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 25 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 25 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 250 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

54,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 250 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 250 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 32 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 32 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 32 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک هیوندای 40 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی

34,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی
 • جریان: 40 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 40 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC