خانه » محصولات هیوندای » کلید اتوماتیک

نمایش 1–12 از 49 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید اتوماتیک الکترونیکی 1000 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

512,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 1000 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 100 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 1000 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک الکترونیکی 1250 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

580,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 1250 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 100 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 1250 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک الکترونیکی 1600 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

820,530,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 1600 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 65 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 1600 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک الکترونیکی 400 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

258,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 400 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 85 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 400 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک الکترونیکی 630 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

268,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 630 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 85 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 400 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک الکترونیکی 800 آمپر | کامپکت قابل تنظیم | HYUNDAI

490,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: قابل تنظیم
 • جریان: 800 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 100 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 800 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 100 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

28,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 100 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 100 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 125 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

46,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 125 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 125 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 150 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

46,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 150 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 150 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 160 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

46,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 160 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 160 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 175 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

46,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 175 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 175 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC

کلید اتوماتیک حرارتی مغناطیسی 20 آمپر غیر قابل تنظیم HYUNDAI

28,000,000 ریال
 • برند سازنده : HYUNDAI
 • نوع کلید: غیر قابل تنظیم
 • جریان: 20 آمپر
 • تعداد پل: 3
 • قدرت قطع: 38 کیلو آمپر
 • قدرت قطع در ولتاژ کاری شبکه 20 ولت : 380 کیلو آمپر
 • بالاترین ولتاژ کاری خط : 415 VAC