خانه » محصولات رعد » کلید کنترل

در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

شستی استارت چراغ دار رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • رنگ : سفید - سبز - آبی - زرد
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر
 • ولتاژ نامی لامپ : 24 - 48 - 110 - 220 ولت
 

شستی استپ چراغ دار رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • رنگ : قرمز
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر
 • ولتاژ نامی لامپ : 24 - 48 - 110 - 220 ولت
 

کلید استارت استپ دوبل چراغ دار رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر
 • ولتاژ نامی لامپ : 220 ولت
 

کلید استارت استپ دوبل رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر
 

کلید سلکتوری چراغدار دو طرفه ثابت رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : دو طرفه (2-1-0)
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : سبز - زرد - قرمز
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید سلکتوری چراغدار دو طرفه لحظه ای رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : دو طرفه لحظه ای
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : سبز - زرد - قرمز
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید سلکتوری چراغدار یک طرفه ثابت رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : یک طرفه (2-1)
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : سبز - زرد - قرمز
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید سلکتوری چراغدار یک طرفه لحظه ای رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : یک طرفه لحظه ای
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : سبز - زرد - قرمز
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید سلکتوری دو طرفه ثابت (2-1-0) رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : دو طرفه (2-1-0)
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : مشکی
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید سلکتوری یک طرفه ثابت (2-1) رعد

 • برند : رعد
 • وضعیت : یک طرفه (2-1)
 • ولتاژ نامی عایق : 400 ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC – 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC – 3AC آمپر
 • رنگ : مشکی
 • بدنه : ساده - طرح فلزی
 

کلید فشاری (شستی) استارت رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • رنگ : مشکی - سبز - آبی - زرد
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر
 

کلید فشاری (شستی) استپ رعد

 • برند : رعد الکتریک
 • جنس بدنه : ساده - طرح فلز
 • رنگ : قرمز
 • ولتاژ لحظه ای : 4 کیلو ولت
 • ولتاژ نامی کنتاکت : 250DC - 240AC ولت
 • جریان نامی کنتاکت : 0.27DC - 3AC آمپر