خانه » شینه » شینه مسی

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

شینه مسی ارت 10 پیچ برند W&E

1,370,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 10
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 20 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 12 پیچ برند W&E

1,610,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 12
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 22.5 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 14 پیچ برند W&E

1,840,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 14
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 22.5 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر
 

شینه مسی ارت 18 پیچ برند W&E

2,320,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 18
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 22.5 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 24 پیچ برند W&E

2,770,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 24
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 22.5 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 4 پیچ برند W&E

800,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 4
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 113 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 6 پیچ برند W&E

1,020,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 6
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 14.2 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی ارت 8 پیچ برند W&E

1,230,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 8
 • نوع : ارت
 • طول با پایه : 17.1 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی نول 10 پیچ برند W&E

1,139,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 10
 • نوع : نول
 • طول : 18.8 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی نول 12 پیچ برند W&E

1,350,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 12
 • نوع : نول
 • طول : 21.6 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر

شینه مسی نول 14 پیچ برند W&E

1,570,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 14
 • نوع : نول
 • طول : 21.6 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر
 

شینه مسی نول 18 پیچ برند W&E

1,830,000 ریال
 • جنس : مس
 • تعداد پیچ : 18
 • نوع : نول
 • طول : 21.6 میلی متر
 • عرض : 15 میلی متر
 • ضخامت : 3 میلی متر