احتراما ضمن تقدير و تشكر از حسن انتخاب و اعتماد شما به شرکت وبرا الکتریک ، از آنجا كه هدف نهايي ما در این مجموعه جلب رضايت حداكثري مشتريان محترم مي باشد، لذا خواهشمندیم با تكميل فرم زیر ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه فرمایید.
از این رو لطفاً میزان رضایت خود را در رابطه با هر يك از محصولات و فروشنده ها، از ضعیف تا عالی مشخص نمایید